Loading...
Loading content ...

Formular de înregistrare CROS - 10 KM

Detalii înregistrare

Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/video sunt si vor fi in continuare proprietatea exclusiva a Organizatorului, acesta avand dreptul de a dispune in orice mod de acestea. In cazul in care voi primi o copie a oricaruia dintre aceste materiale foto / audio / video, voi folosi materialul respectiv exclusiv in scopuri personale, fara a autoriza folosirea acestuia, in orice mod, de catre terte persoane.
Declaratie pe proprie raspundere

1. Organizatorul #Bloodfluencer Marathon (BM) este Asociatia HEM (Program “N-avem SANGE?!”), un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. 
2. Am citit, am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul BM și sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta. Regulamentul se regăsește afisat pe site-ul evenimentului.
3. Sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului si îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce priveste participarea mea la BM. 
4. Înțeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu e organizat pe o bucla de 5 / 10 / 21km. 
5. Am luat la cunostinta ca participarea la BM poate fi solicitanta din punct de vedere fizic si psihic. Confirm că sunt apt(ă) din punct de vedere medical și într-o formă fizică adecvată pentru a participa la un asemenea concurs de anduranță, cum este BM. Astfel, exonerez organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care particip. 
6. Autorizez si imi dau consimtamantul expres de a fi transportat la spital/ de a mi se asigura asistenta medicala in urma cererii exprese a reprezentantilor Organizatorului, in cazul in care, in opinia acestor persoane asistenta medicala este necesara și declar că renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și / sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta. 
7. Declar ca inteleg drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Asociatia HEM, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. 
oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr. 677/2001 ii voi atasa o copie lizibila a actului meu de identitatate. 
8. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor mele personale în conditiile stipulate mai sus, ori ca ca datele mele personale sa fie prelucrate in scop de marketing de catre operator sau în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, inteleg sa imi exprim opozitia în orice moment, in scris, în mod gratuit si fara nicio justificare si sa o inaintez catre Asociatia HEM. 
9. Asociatia HEM, asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. 

Citeste termenii pana la final pentru a exprima acordul