Loading...
Loading content ...

Formular de înregistrare Cros 10K Sportivi amatori

Detalii înregistrare

Declaratie pe proprie raspundere

1. Am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul și Programul competiției Cupa Colțea - Trofeul „Vintilă Cristescu” și sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta. Regulamentul și Programul se regăsesc pe pagina de Facebook a competiției https://www.facebook.com/events/465727300948902/, dar și pe site-ul oficial al organizatorului AJA Brașov la http://www.ajabrasov.ro/ro/.
2. Sunt clinic sănătos/ sănătoasă și nu sufăr de nicio afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea mea la competiție. Înțeleg pe deplin ce reprezintă participarea la un astfel de concurs.
3. Am luat la cunoștință că participarea poate fi solicitantă din punct de vedere fizic și psihic. Confirm că sunt apt(ă) din punct de vedere medical și într-o formă fizică adecvată pentru a participa la o asemenea competiție, cum este Cupa Colțea - Trofeul „Vintilă Cristescu”. Astfel, exonerez organizatorii, precum și pe oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc.) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării concursului la care particip.
4. Autorizez și îmi dau consimțământul expres de a mi se asigura asistență medicală/ de a fi transportat la spital, în urma cererii exprese a reprezentanților AJA Brașov, în cazul în care, în opinia acestor persoane, asistența medicală este necesară și declar că renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și/ sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.
5. Declar că m-am informat și/ sau că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și declar că sunt de acord ca AJA Brașov să procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon, serie și număr Carte de Identitate etc.) pe teritoriul României, direct şi/ sau prin împuterniciţii şi/ sau partenerii contractuali ai acestora, în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către AJA Brașov, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate aceasta.
6. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea și transferul datelor mele personale în condițiile stipulate mai sus, ori ca datele mele personale să fie prelucrate în scop de marketing de către operator sau în numele operatorului sau ale unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop, înteleg să îmi exprim opoziția în orice moment, în scris, în mod gratuit și fără nicio justificare și să o înaintez către AJA Brașov.
7. Sunt de acord cu utilizarea de către AJA Brașov, precum şi de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi/ sau de marketing, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta. Consimt că fotografiile și înregistrările audio/ video sunt și vor fi în continuare proprietatea exclusivă a organizatorului AJA Brașov, acesta având dreptul de a dispune în orice mod de acestea. În cazul în care voi primi o copie a oricăruia dintre aceste materiale foto/ audio/ video, voi folosi materialul respectiv exclusiv în scopuri personale, fără a autoriza folosirea acestuia, în orice mod, de către terțe persoane.
    DA         NU
8. Sunt de acord ca organizatorul AJA Brașov să procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon, serie și număr Carte de Identitate) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii şi/ sau partenerii contractuali ai acesteia, în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către organizator, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.
    DA         NU
9. Sunt de acord să primesc mesaje informative şi promoţionale din partea organizatorilor şi partenerilor principali ai competiţiei.
    DA         NU
10. Declar că am primit kit-ul de concurs (număr de concurs cu chip electronic, declarație pe proprie răspundere).
11. Organizatorul AJA Brașov îşi rezervă dreptul de a anula evenimentul sau de a schimba data desfăşurării acestuia, precum şi orice alte detalii legate de desfăşurarea evenimentului.
12. Înţeleg şi sunt de acord că eventualele taxe de participare/ înscriere la eveniment, pe care le-am achitat/ le voi achita nu sunt returnabile şi nu sunt transferabile.
13. Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.
14. Declar că am fost informat că Asociația Județeană de Atletism Brașov prelucrează date cu caracter personal, cu buna credință, în scopuri determinate, explicite și legitime.

Declar că am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul organizării și defășurării competiției sportive organizată de AJA Brașov.

Declar că am fost informat că imaginea mea fotografiată/ filmată poate sa fie prelucrată în cadrul competiției sportive organizată de AJA Brașov și postată/ difuzată în cadrul emisiunilor TV (știri generale, știri sportive etc.), pe pagina de Facebook a concursului și site-ul oficial AJA Brașov.

Declar că am fost informat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor am dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor/ dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a mă adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor.

Declar că îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal, a imaginii mele fotografiată/ filmată în cadrul competiției sportive organizată de AJA Brașov.

Citeste termeni pana la final pentru a exprima acordul