Loading...
Loading content ...
BIB Nume echipă Număr de membri Tipul de echipă Nume Status
Țestoasele turbo Feminin / Female Estella Breban - Schwarzkopf
Rodica Emilia Bogdan
Rodica Emilia Bogdan
CAN
412 MebRun TM - Run4Fun Masculin / Male Bennett Ethan
Sergiu Florian Cocotianu
Liviu Chelciov
Gabriel Turlacu
CON