Semimaraton Alergarea de Sâmbătă Călărași ~ 2024

05 oct 2024 (sâm) Călărași, Romania

Formular de înregistrare Cursa copiilor 400 si 800m

Detalii înregistrare

al copilului
a copilului
Declaratie pe proprie raspundere

 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Semimaraton Alergarea de Sâmbătă Călărași – 5 Octombrie 2024 - Ediţia III

Având în vedere prevederile legale privind falsul în declaraţii:

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

• Că am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului de participare la evenimentul Semimaraton Alergarea de Sâmbătă Călărași 2024 şi mă oblig să le respect .

• Confirm că sunt apt/ă din punct de vedere medical şi intr-o formă corespunzătoare pentru a participa la un asemenea eveniment solicitant fizic, astfel incât exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia(sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legatură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfaşurării competiţiei la care particip .

•Declar că sunt de acord sa respect normele de conduită obligatorii impuse de organizatori pe parcusul derulării evenimentului. Astfel, am luat la cunoştinţă că sportivii care sunt depistaţi că aruncă deşeuri pe parcursul competiţiei (în afara punctelor de revitalizare), care aduc atingere mediului inconjurător, intră in conflict cu ceilalţi participanţi sau cu spectatorii, voluntarii sau organizatorii, vor fi descalificaţi pe loc, fără a avea posibilitatea de a mai participa pe viitor la alte evenimente organizate de noi .

• Declar că sunt de acord cu utilizarea capturilor video, audio, foto. Prin participarea la acest eveniment alergătorii işi dau acordul ca imaginile care îi surpind pe parcursul desfăşurării evenimentului să fie folosite de organizatori sau de către partenerii săi (ex. Partenerii media) •Certific că am cel puţin 18 ani şi dacă am vârsta sub 18 ani, am discutat deja termenii şi condiţiile prezentului contract cu părinţii mei şi de asemenea părinţii, după ce l-au citit şi acceptat, au consimţit sub semnatură *.

• Prin aceasta sunt de accord cu ceea ce a fost prezentat mai sus şi am luat la cunoştinţă de conţinutul regulilor de siguranţă. Am citit fiecare punct al actului, l-am inţeles, mi l-am însuşit şi semnez de bună voie si fără nicio constrângere din partea nimănui.

*Pentru minori, părintele sau tutorele legal va semna dupa acest paragraf:

Prin acesta certific că eu, în calitate de parinte/tutore cu responsabilitaţi legale pentru acest participant, îmi dau consimţământul şi sunt de acord cu eliberarea de orice obligaţii a organizatorilor acestui eveniment, sunt conştient de prevederile de mai sus şi imi dau acceptul pentru participarea minorului la eveniment, răspunderea pentru eventualele incidente în care este implicat minorul revenindu-mi in exclusivitate.

Citeste termenii pana la final pentru a exprima acordul