ASCOTID Trail Race ~ 2023

30 sept 2023 (sâm) Targu Mures, Romania

Formular de înregistrare Semimaraton

Detalii înregistrare

Declaratie pe proprie raspundere

Declarație de participare pe propria răspundere ADULTI

Datele personale cuprinse în declarația de participare pe propria răspundere sunt colectate doar pe baza consimțământului dumneavoastră, conform cerințelor legale. Prelucrarea lor se realizează in condiții de legalitate, echitate și transparență cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Declar ca am citit cu atenție regulamentul, datele de traseu și detaliile concursului de pe pagina oficială a competiției (www.trailrace.ascotid.ro) și sunt de acord în totalitate cu acestea.

În continuare, sunt conștient de condițiile de desfășurare ale unei astfel de competiții și implicit nivel de pregătire pe care eu trebuie să îl dețin, prin abilități tehnice și sportive, aplicabile în condiții deosebite de desfășurare, impuse prin mediul de desfășurare: teren accidentat, poteci marcate, poteci parțial marcate, și le accept întru-totul. Îmi voi asuma întreaga răspundere pentru un eventual incident/ accident care nu ține de modul în care organizatorii au        gestionat activitatea, au marcat/ anunțat zonele periculoase şi nu voi pretinde despăgubire acestora.

Declar că voi fi receptiv la sfaturile organizatorilor privind buna desfășurare și implicit  echipamentul care trebuie deținut de către sportivii înscriși în competiție. Nu voi acționa necorespunzător dacă organizatorii mă vor descalifica pentru nerespectarea regulamentului competițional.

În continuare, declar:
    Datele personale sunt corecte și îmi aparțin,
    Sunt apt din punct de vedere medical și îmi asum orice răspundere din acest punct de vedere 
    Dețin pregătirea fizică, psihică şi tehnică necesară pentru a parcurge traseul la care m-am înscris
    Cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere în cazul în care sunt implicat într-un accident şi nu voi pretinde despăgubire organizatorilor, precum sponsorilor si  voluntarilor.

 Sunt de acord ca organizatorii/sponsorii evenimentului sa prelucreze si sa foloseasca in scop publicitar orice materiale foto/video din perioada competitiei sportive.

Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 677/2001 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către ASCOTID Mures, datată și semnată, în care se vor menționa informațiile prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate în temeiul Legii nr. 677/2001 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitate.

Declarație de participare pe propria răspundere CURSA FAMILY

Declar că sunt de acord cu participarea sa la proba competiţiei ASCOTID TrailRace,la cursa family. Totodată, am citit cu atenție regulamentul, datele de traseu și detaliile concursului de pe pagina oficială a competiției (www.trailrace.ascotid.ro) și suntem de acord, în totalitate, cu acestea si ne obligam sa le respectam.

Menţionez că suntem conștienti de condițiile care sunt impuse într-o astfel de competiție și implicit nivel de pregătire pe care copilul meu/ minorul aflat sub tutela mea, trebuie să îl dețină pentru practica corespunzătoare (abilități tehnice și sportive), în condiţii deosebite, impuse de mediul de desfășurare: teren accidentat, poteci marcate, poteci parțial marcate, și le accept întru-totul. Îmi voi asuma întreaga răspundere pentru un eventual incident/ accident al copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea, care nu ține de modul în care organizatorii au gestionat activitatea, au marcat/ anunțat zonele tehnice şi nu voi pretinde despăgubire acestora,precum sponsorilor si voluntarilor.
Declar că minorul aflat sub tutela mea/ copilul meu, va fi receptiv la sfaturile organizatorilor privind buna desfășurare și implicit echipamentul care trebuie deținut de către sportivii înscriși în competiție. In calitate de participanti la cursa family nu vom acționa necorespunzător dacă organizatorii ne vor descalifica pentru nerespectarea regulamentului și a regulilor impuse.
În continuare, declar:
- Datele personale declarate de către părinte şi/ sau copilul meu/ minorul aflat sub tutela personală, sunt valide si este apt din punct de vedere medical și îmi asum orice răspundere din acest punct de vedere.
- Copilul meu/ minorul aflat sub tutelă deține pregătirea fizică, psihică şi tehnică necesară pentru parcurgerea traseului la care a fost înscris, cunoscand implicaţiile juridice ale participării la acest concurs îmi asum întreaga răspundere în cazul în care copilul meu/ minorul aflat sub tutela personală este implicat într-un accident.
- Sunt de acord ca organizatorii/sponsorii evenimentului sa prelucreze si sa foloseasca in scop publicitar orice materiale foto/video din perioada competitiei sportive.
Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 677/2001 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a
acestor date, respectiv dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu
caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces
la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către ASCOTID Mures, datată și semnată, în care se vor menționa informațiile prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate în temeiul Legii nr. 677/2001 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitate.

Declarație de participare pe propria răspundere MINORI

Declar că sunt de acord cu participarea sa la una dintre probele competiţiei ASCOTID TrailRace. Totodată, am citit cu atenție regulamentul, datele de traseu și detaliile concursului de pe pagina oficială a competiției (www.trailrace.ascotid.ro) și sunt de acord, în totalitate, cu acestea si ma oblig sa le respect.

Menţionez că sunt conștient/ă de condițiile care sunt impuse într-o astfel de competiție și implicit nivel de pregătire pe care copilul meu/ minorul aflat sub tutela mea, trebuie să îl dețină pentru practica corespunzătoare (abilități tehnice și sportive), în condiţii deosebite, impuse de mediul de desfășurare: teren accidentat, poteci marcate, poteci parțial marcate, și le accept întru-totul. Îmi voi asuma întreaga răspundere pentru un eventual incident/ accident al copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea, care nu ține de modul în care organizatorii au gestionat activitatea, au marcat/ anunțat zonele tehnice şi nu voi pretinde despăgubire acestora,precum sponsorilor si voluntarilor.
Declar că minorul aflat sub tutela mea/ copilul meu, va fi receptiv la sfaturile organizatorilor privind buna desfășurare și implicit echipamentul care trebuie deținut de către sportivii înscriși în competiție. Copilul meu/ minorul aflat sub tutela personală, nu va acționa necorespunzător dacă organizatorii îl vor descalifica pentru nerespectarea regulamentului și a regulilor impuse.
În continuare, declar:
- Datele personale declarate de către părinte şi/ sau copilul meu/ minorul aflat sub tutela personală, sunt valide si este apt din punct de vedere medical și îmi asum orice răspundere din acest punct de vedere.
- Copilul meu/ minorul aflat sub tutelă deține pregătirea fizică, psihică şi tehnică necesară pentru parcurgerea traseului la care a fost înscris, cunoscand implicaţiile juridice ale participării la acest concurs îmi asum întreaga răspundere în cazul în care copilul meu/ minorul aflat sub tutela personală este implicat într-un accident.
- Sunt de acord ca organizatorii/sponsorii evenimentului sa prelucreze si sa foloseasca in scop publicitar orice materiale foto/video din perioada competitiei sportive.
Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către ASCOTID Mures, datată și semnată, în care se vor menționa informațiile prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate în temeiul Legii nr. 677/2001 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitate.

 

Citeste termeni pana la final pentru a exprima acordul