Mogoșa Everesting 5.0

03 aug 2024 (sâm) Mogoșa - Baia Sprie _ Maramureș, Romania

Formular de înregistrare Mogoșa Everesting

Detalii înregistrare

Declaratie pe proprie raspundere

DECLARATIE ADULT

Subsemnatul am citit, am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul Mogoșa Everesting și sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta. Regulamentul se regăsește pe site-ul organizatorului: www.mogosaeveresting.ro

1. Sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului si îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce priveste participarea mea la concurs.

2. Înțeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție si riscurile ei pentru sanatatea mea

3. Sunt într-o formă fizica corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, astfel încât exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei la care particip.

4. Declar, prin prezenta, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declar că renunţ la orice pretenţii aş putea avea în legătură cu un astfel de transport şi / sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

5. Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal precum si cele statutate de catre Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation)

6. Sunt de acord cu utilizarea de către organizator, precum şi de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi / sau de marketing, in scopul promovarii evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociația Club Sportiv de Alergare Montană Maramureș.

7. Nu solicit rambursarea taxei de inscriere.

8. Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/video sunt si vor fi în continuare proprietatea exclusiva a Organizatorului, acesta avand dreptul de a dispune in orice mod de acestea. In cazul in care voi primi o copie a oricaruia dintre aceste materiale foto / audio / video, voi folosi materialul respectiv exclusiv in scopuri personale, fara a autoriza folosirea acestuia, in orice mod, de catre terte personae sau in scop comercial.

Declarație pe proprie răspundere părinte - minor

Sunt de acord ca fiul/fiica meu/mea să participe la Competiția de alergare Mogoșa Everesting din 3-4 August 2024 având centrul de concurs la Domeniul Mogoșa Maramureș.

Prin prezenta îmi asum întreaga responsabilitate referitoare la conduita copilului meu în timpul desfășurării competiției.

Declar că am citit și am înțeles regulamentul pe care fiul/fiica mea se va obliga să o respecte. În caz de nerespectare a regulamentului de către fiu/fiica accept penalizările decise și măsurile luate de organizatori.

Declar că nu voi pretinde despăgubiri de nici o natură pentru eventualele accidente suferite de fiul/fiica mea.

Mă oblig să plătesc daunele pricinuite de fiul fiica mea în timpul desfășurării competiției.

În absența mea de la locul desfășurării competiției răspunde de orice problemă ivită în legătura cu fiul/fiica mea

Prin înregistrarea în competiție, autorizez organizatorii, inclusiv partenerii curselor, să folosească și să reproducă orice material conținând imagini cu participarea fiului/fiicei mele în alergare sau nu. Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane fără aprobarea mea; această libertate se poate exercita pe orice perioadă de timp.

Prezenta declarație se referă în exclusivitate pentru competiția Mogoșa Everesting din 3-4 August 2024,

Citeste termeni pana la final pentru a exprima acordul