Sălciua Trail Run 2024

11 mai 2024 (sâm) Salciua, Romania

Formular de înregistrare Cursa Zmeilor - 28 km

Detalii înregistrare

Declaratie pe proprie raspundere

Sunt de acord să particip la concursul de alergare Sălciua Trail Run şi am citit, am luat la cunoștință și am înțeles pe deplin Regulamentul competiţiei Sălciua Trail Run din 11 mai 2024 (astfel cum este publicat pe site-ul competiției http://atleticcluj.ro/events) și sunt în totalitate de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta, pe care mi le asum şi mă oblig să le respect. 
De asemenea, în deplină cunoştinţă de cauză, pe propria răspundere declar şi îmi asum următoarele:
1. Anterior înscrierii la competiţie am fost informat şi, la rândul meu, m-am informat cu privire la competiţie, condiţiile de participare, regulamentul de organizare şi participare, riscurile pe care le implică participarea la o astfel de competiţie, precum şi orice alte detalii legate de aceasta, pe care mi le asum şi mă oblig să le respect.
Înțeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, riscurile implicate și nivelul de pregătire fizică necesară pentru a participa la această cursă. 
2. Sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate şi integritatea fizică în timpul desfășurării evenimentului şi îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte participarea mea la competiția Sălciua Trail Run.
De asemenea, declar că sunt într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă şi mă consider capabil/ă să termin această cursă. 
Declar că deţin sau voi deţine, până la data desfăşurării competiţiei, întregul echipament sportiv necesar şi adecvat participării la competiţie.
3. Mi s-a adus la cunoştinţă şi îmi asum faptul că organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea competiţiei nu sunt şi nu pot fi ţinuţi răspunzători pentru niciun risc medical sau juridic şi nici pentru incidentele suferite de concurent înainte, în timpul și /sau după perioada derulării concursului și care implică, dar nu sunt limitate la: efort fizic suprasolicitant, accidentare, rănire, îmbolnăvire sau orice alte probleme medicale, inclusiv deces, survenirea pe traseu a unor căderi de pietre și /sau pământ sau apariţia de reptile, insecte sau alte animale, pagube de orice natură, etc. 
În aplicarea celor arătate la alineatul anterior, accept faptul că organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea competiţiei sunt exonerate de răspunderea de orice natură şi în legătură cu pretenţiile de orice natură pe care subsemnatul sau succesorii mei în drepturi am putea sa le avem ca urmare a participării la competiţia arătată.
4. Declar prin prezenta că, în situaţia în care pe parcursul desfăşurării competiţiei ar surveni vreunul din incidentele descrise la punctul anterior sau altele asemănătoare, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declar că renunţ la orice pretenţii aş putea avea în legătură cu un astfel de transport şi / sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
5. Mi s-a adus la cunoştinţă şi îmi asum faptul că traseul competiţiei poate implica pe parcursul acestuia şi trafic rutier ce include circulaţia autovehiculelor sau a altor mijloace de transport. De asemenea, cunosc faptul că pe traseu participanţii se pot intersecta cu persoane din afara competiţiei şi pot apărea animale sau orice factori care ar putea deranja desfăşurarea normală a concursului.
6. Mă oblig să respect toate indicaţiile organizatorilor în legătură cu desfăşurarea în bune condiţii a concursului, inclusiv a organizatorilor aflaţi pe traseul acestuia.
Totodată, mă oblig să respect regulile de circulaţie pe drumurile publice şi indicaţiile echipajelor şi organelor de poliţie.
7. Declar că mi-au fost aduse la cunoştinţă drepturile pe care mi le conferă Regulamentul GDPR și ale Legii nr. 190/2018, astfel cum sunt explicitate în Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce reprezinta Anexa la prezenta si constituie parte integranta din aceasta.

Citeste termenii pana la final pentru a exprima acordul